Меню

Добре дошли

Добре дошли в официалния сайт на Фондация "Български институт за правни инициативи"!

Българският институт за правни инициативи (БИПИ) е независима и безпристрастна неправителствена организация, работеща за установяване върховенството на закона в България, региона на Югоизточна Европа и Черноморския регион. Институтът е учреден през 2006 година като фондация, регистрирана в обществен интерес и се финансира изключително от утвърдени международни и правителствени донорски програми.

 

Позиции и становища

Всички елементи на упражняването на дисциплинарната власт на ВСС считаме, че трябва да бъдат уредени в закона. Само законът е гаранция за упражняване на конституционното правомощие на ВСС при условията на трайност, стабилност, предвидимост. Само законът е гаранция срещу конюнктурно упражняване на дисциплинарната власт. Само законът е гаранция, че органът, който упражнява властта, няма сам да определя и условията, при които може да я упражнява.
Законоустановеността на дисциплинарното производство - компетентни органи, производство, нарушения, наказания, следва да бъдат изрично и достатъчно подробно уредени в закона, както е в Закона за държавния служител. Само законово установеното дисциплинарно производство може да бъде гаранция за защита правата на дисциплинарно привлечените съдии, прокурори, следователи.

Прочети

В писмо до Висшия съдебен съвет седем организации:Български адвокати за правата на човека,Български институт за правни инициативи,Български хелзинкски комитет,РискМонитор, Съюз на съдиите в България,Център за изследване на демокрацията,Център на НПО - Разград,отново настояват за промяна в правилата за избор на председатели на ВКС и ВАС и главен прокурор, така че утрешният избор за председател на ВКС да се проведе чрез гласуване с бюлетини.

Към текста на писмото.

Прочети

Във връзка с актуализирането на Стратегията за продължаване на реформата в съдебната система 9 неправителствени организации, сред които и БИПИ, предлагат промени в управлението на съдебната власт.

Към пълния текст на Концепция за актуализация на Стратегията за продължаване на съдебната реформа.

Прочети

"Както неведнъж сме имали възможност да заявим, изборът на председател на ВКС носи особена тежест за цялата съдебна система. Председателят на ВКС е един от тримата големи в съдебната власт, има мандат от 7 години, а съдът, който оглавява, осъществява върховен надзор и е отговорен за еднаквото прилагане на законите от всички съдилища.Именно сега, при избора на председател на ВКС, е важно КПЕПК и КПА да завишат стандарта на проверка на професионалните, морални и етични качества на кандидатите за председател на ВКС."
Изтегли цялото становище в PDF.

Прочети

7 НПО отговарят на писмо-покана от 31 юли от ВСС за участие в пробно гласуване с оглед "отпадане на всякакви съмнения относно начина на гласуване" във връзка с предстоящия избор на председател на ВКС. Неправителствените организации Български адвокати за правата на човека, Български институт за правни инициативи, Български хелзинкски комитет, Съюз на съдиите в България, Съюз на юристите в България, Център за изследване на демокрацията и Център на НПО - Разград подчертават: "за нас единственият начин на гласуване, който в пълна степен да гарантира тайната на вота и равнопоставеността на кандидатите, е чрез хартиени бюлетини".
Към пълния текст на писмото.

Писмо-покана с изх.№11-00-011 от 31.07.2014 г., подписано от Ясен Тодоров, председател на Комисия "Професионална етика и превенция на корупцията" при ВСС.

Прочети

Във връзка с излезлите в медиите твърдения, че Фондация БИПИ не е подавала в срок годишните отчети и доклади за 2011, 2012 и 2013 г. към Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност при Министерство на правосъдието, публикуваме пълния комплект документи, които фондацията е изпращала, включително и обратните разписки. Видно от тях, БИПИ е спазвал законовите изисквания и срокове. Още веднъж искаме да подчертаем необходимостта от промяна във формата, администрирането и обслужването на Централния регистър. Изискванията на закона за публичност и прозрачност на работата на юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност се обезсмислят, когато спазването им е едностранно. Към отчетите.

Прочети

БИПИ в медиите

Анализ на Биляна Гяурова-Вегертседер от Български институт за правни инициативи в dnevnik.bg по повод "Визия 2020": "Защо мисля, че Визията е добър документ? Защото ми звучи реалистично, конкретно и изпълнимо, не лесно изпълнимо, но все пак изпълнимо. Защото успях да разбера основни проблеми за сектор, който е много далечен за голяма част от обществото и защото показва ясна пътека, по която България трябва да върви, пътека, на която съвсем съзнателно е стъпила преди години. Атаките срещу Визията само доказват, че в нея има сериозна доза истина и може би точно това вся такова смущение и паника. Крайно време е да започнем да преодоляваме стари комплекси и да се научим да приемаме позиции изразени по един компетентен, балансиран и интелигентен начин, да работим за тяхното осъществяване, а не за тяхното сатанизиране."

Прочети

Биляна Гяурова-Вегертседер пред Bulgaria on Air, говори за това какво представлява възстановителното правосъдие. Какви са предимствата за правосъдната система, жертвите на престъпленията и извършителите?

Прочети

Христо Иванов програмен директор на Българския институт за правни инициативи в интервю за предаването "Това е България" на Радио "Фокус": "На първо място, процедурата е натоварена с огромни очаквания, защото както още в своя доклад от януари месец тази година Европейската комисия констатира, тя дава надежди за едно ново начало в реформата в съдебната система, която от доста години дефакто е спряла."

Прочети

Биляна Гяурова-Вегертседер в интервю пред Силвия Великова дискутира темата за предстоящия избор на председател на Върховния касационен съд. Във вторник и посланикът на САЩ у нас Марси Рийс, ни напомни, че е много важно процедурите при съдебните назначения да са прозрачни, да се оценят етичните качества на кандидатите и тяхната ангажираност към реформата в съдебната система.

Прочети

Интервю с Христо Иванов, от Български институт за правни инициативи, публикувано във въпреки.com
Либералната демокрация е едно безкрайно приложение на принципа: не всички яйца в една кошница или, както в играта на карти един цепи, друг раздава, за да не може никога целият властови процес да е в едни ръце до безкрай се цепи, цепи, цепи. И трите власти са само началото. В една утвърдена демокрация има безкрайни подразделения в рамките на йерархичните нива на една и съща система. Така възниква една цяла периферия от независими контролни регулаторни органи и култура на голямо внимание какви хора се назначават там и по какъв начин става това. Всъщност, това е интимният момент на оплождане на държавата с един или друг начин на употреба на властта. Дали тази власт ще бъде подчинена на обществения интерес, и на елементарна почтеност и професионализъм или ще бъде подчинена на задкулисието на мафиотските интереси. Тънкият момент, в който това се определя са назначенията човекът с тефтерчето ли ще отиде там или човек, който е доказал, че има гръбнак и характер и може да заеме някаква позиция? Този въпрос е централен за цялата консумация на властта в България Затова не може да имаме повече назначения като на Пеевски в ДАНС за 45 минути. Нито като на Цацаров, без да бъдат дадени ясни отговорите на всички въпроси към него и неговите връзки. Според него и колегите му на нас ни трябва Борд по назначенията.

ПрочетиРазглежда ли БИПИ индивидуални становища и сигнали?
БИПИ не е държавна институция и няма компетенциите на такава. Дейността на института е насочена към подпомагане осъществяването на устойчива реформа и политики в сферата на съдебната власт. В тази връзка Фондацията не се ангажира с работа по конкретни казуси и сигнали.


Новини

Посланикът на Франция у нас Ксавие Лапер дьо Кабан определи като много лош знак това, че Висшият съдебен съвет (ВСС) не успя да избере нов председател на Върховния касационен съд (ВКС). Дипломатът даде пример с неуспешния избор измежду кандидатите Павлина Панова и Таня Райковска, за да аргументира позицията си, че само привидно съдебната система в България е независима.

Прочети

Съдия Костова е първият председател на Управителния съвет на Съюза на съдиите в България веднага след създаването му през 1997 г. до 2003 г. От 25.11.2009 г. до 09.06.2011 г. е член на Висшия съдебен съвет. Подава оставка като член на ВСС заради несъгласие с кадровата политика на органа. Номинирана е за Човек на годината за 2011 г. Носител на наградата Юрист на годината за 2011 г. Понастоящем е съдия във Върховния касационен съд, Наказателна колегия.

Капка Костова е гост на октомврийското издание на рубриката "Човекът под тогата" на Инициативата за прозрачни съдебни назначения.

Прочети

Успешното реформиране на коя да е система не е възможно, ако предварително не е заявено какви функции се очаква да осъществява тази система и съответно - по какъв начин предлаганите мерки биха допринесли за подобряването на тяхната ефективност. Досега в преговорите по предприсъединителния процес, както и в предприетите мерки при осъществяването на препоръките по Механизма за сътрудничество и проверка в областта на правосъдието и вътрешния ред не бяха формулирани преследваната от реформата цел и съответно - критериите, по които ще се оценява напредъкът. Това понякога оставяше впечатление за необоснованост и непоследователност на предприетите мерки, а и не позволяваше тяхната адекватна оценка от европейските ни партньори и от обществото като цяло.

Стратегията, предложена сега от Министерството на правосъдието, за първи път заявява правото на гражданите на справедлив процес като ясна цел на реформата и това логично ще доведе до предлагане и провеждане на по-конкретно насочени мерки, а, да се надяваме - и на по-ясни критерии за напредъка при постигането на конкретната цел.

Прочети

Да се анализират причините за политическо, йерархично и друго неправомерно влияние в прокуратурата и формите на злоупотреба с прокурорски правомощия, като анализът да се направи от независима международна експертиза.

Прочети

Намираме се в дълбока криза на институционалността и държавността. Много хора от съдебната система не разбират това, че България се превръща в новия "болен човек" на Европа. Това коментира в сутрешния блок на държавното радио служебният министър на правосъдието Христо Иванов.

Прочети

Двете кандидатки за поста председател на Върховния касационен съд съдиите Таня Райковска и Павлина Панова очакват изборът да бъде честен и нямат основания да се съмняват в системата за електронно гласуване на Висшия съдебен съвет. Това стана ясно на пресконференция, която двете дадоха пред медиите преди изслушването им от колегите им от ВКС.

Прочети


                  EEA Grants logo