Меню

Добре дошли

Добре дошли в официалния сайт на Фондация "Български институт за правни инициативи"!

Българският институт за правни инициативи (БИПИ) е независима и безпристрастна неправителствена организация, работеща за установяване върховенството на закона в България, региона на Югоизточна Европа и Черноморския регион. Институтът е учреден през 2006 година като фондация, регистрирана в обществен интерес и се финансира изключително от утвърдени международни и правителствени донорски програми.

 

Позиции и становища

На основание чл. 7 от Правила за избор на административни ръководители на органите на съдебна власт по чл. 167, ал. 1, т. 2 - 4 от ЗСВ, БИПИ отправи въпроси към съдия Нели Куцкова, кандидат за административен ръководител-председател на Апелативен съд София:
1. Доколко Вашето участие в изпълнителната власт като заместник-министър на правосъдието (1992 1993) и издигането на кандидатурата Ви за вицепрезидент (2001) са повлияли на работата Ви като съдия и тъждествената й безпристрастност?
Виж всички въпроси в PDF.

Прочети


ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ ДА ИМАТЕ ЗДРАВЕ, СИЛИ И ПОСОКА В ЛИЧНИЯ СИ ПЪТ КЪМ ИСТИНАТА И СПРАВЕДЛИВОСТТА. НЕКА НИТО ЕДНА КРАЧКА ПО ТОЗИ ПЪТ ДА НЕ БЪДЕ ЗА СМЕТКА ЗА ЧОВЕЧНОСТТА!

Прочети

БИПИ изпрати становище до Народното събрание във връзка с внесен Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от народните представители Мая Манолова, Кирил Добрев и Атанас Зафиров.Институтът приветства законодателни инициативи, стремящи се да наложат високи стандарти в изпълнението на процедури по избор на висши държавни служители, предвид и заостреното обществено внимание към парламентарнитеназначения.
Изтегли цялото становище в PDF.

Прочети

Публикуваме становище на БИПИ по т. 1 от Резюме на предложенията за изменения и допълнения на Методиката за атестиране: "Да се отмени разпоредбата на чл. 73, ал. 3 от Методиката заатестиране, съгласно която резултатите от атестирането се обявяват на интернет страницата на ВСС", публикувано на интернет страницата на ВСС. Обсъждането на резюмето ще се състои на 20.02.2015 г. на заседание на работна група към Комисията по предложенията и атестирането за подобряване и промяна на начина на атестиране. Цялото становище прочетете тук.

Прочети

Според нас най-съществените въпроси, които подлежат на оценка сега, са дали беше спазено конституционното изискване за провеждане на тайно гласуване, дали беше осигурена равнопоставеността на кандидатите, след като процедурата беше спирана, а срокът за представяне на концепция удължаван, без да има такива възможности в обявените правила, дали са убедителни и прозрачни мотивите, които определят взетото решение. Проведеното гласуване с електронната система на Висшия съдебен съвет не осигурява тайната на вота. От друга страна, дискусията, проведена от Висшия съдебен съвет непосредствено преди гласуването, няма характер на мотиви към взетото крайно решение. Изложените от отделните членове на Висшия съдебен съвет съображения и фактите, които ги подкрепят, не съответстват на резултата от гласуването.

Прочети

В писмо до Народното събрание от 28 януари 2015 г. Съюзът на юристите в България, Съюзът на съдиите, Асоциацията на българските административни съдии, Българският институт за правни инициативи, Български адвокати за правата на човека, Асоциацията за европейска интеграция и права на човека, Фондация "РискМонитор", Центърът за изследване на демокрацията, Сдружението "Център НПО-Разград", Програма за развитие на съдебната система и Програма Достъп до информация отново предлагат съдиите Точкова и Чочкова за главен съдебен инспектор.

Прочети

БИПИ в медиите

Основният дефицит на стратегията е липсата на какъвто и да е анализ на всички документи и органи, написани и създадени досега през годините. При положение, че такъв анализ липсва, как да сме сигурни, че с този пореден документ няма да се повтори същото, казва тя. Защо, например, БОРКОР не осъществи задълбочената аналитична дейност, за която бе предвиден и за която бяха инвестирани сериозни средства? Липсва и анализ за ефективността на специализираните прокуратура и съдилища, които бяха създадени въпреки критиките на професионалните среди. Българските институции са добри в изработването на стратегически документи и планове за действие, но това, което ни куца, е тяхното изпълнение, казва Гяурова-Вегертседер.

Прочети

"Аз мисля, че не само финансов, но и политически, икономически и всякакъв рекет се осъществява върху съдебната власт. Видяхме през годините, че всяко едно правителство се опитва да я постави на колене и да я обязди. Особено от 2009-а година насам много ярко се виждат тези опити."

Прочети

Реформа и специална нормативна уредба за съдебните заседатели, поискаха магистрати и адвокати. Сега няма етични и професионални правила, нито ясни критерии за избора на съдебни заседатели, което пречи да се гарантира представителност на обществото.

Българският институт за правни инициативи започва пилотно проучване, което да изработи конкретни идеи за законови промени.

Прочети

Цветомир Тодоров от Инситута за правни инициативи, който организира конференция "Съдебните заседатели - активни граждани за реално участие в правосъдието" представи целите на форума в студиото на "Хоризонт до обед": Целта на нашия проект е да направим съдебните заседали работещи. Често те са фигуранти. Обществеността не е запозната с фигурата на съдебния заседател. Те работят само в наказателни дела. Реално те имат същите права като професионалния съдия. Могат да решат всички въпроси, това са непрофесионални съдии. Има парадокс в реформите в съдебната система. За всичко има противоборство, докато при съдебните заседатели са единодушни, че институтът не работи.

Прочети

В сутрешния блок на телевизия Bulgaria on Air Биляна Вегертседер коментира избора на председател на ВКС, който извършиха вчера членовете на ВСС в рамките на почти десетчасова процедура. "Бих окачествила вчерашната процедура като скандална.", коментира директорът на БИПИ.

Прочети

Новини

Не знам защо винаги се пропуска едно друго решение на Конституционния съд - № 8 от 2005 г. (със съдия-докладчик проф. Лазар Груев), което много добре дефинира условията, при които може да се извършват промени в сферата на съдебната власт. В това решение бе казано, че промени в конституцията в рамките на съдебната власт, които са насочени към преструктуриране и оптимизиране на нейните органи, не представляват промени в държавното управление и могат да бъдат извършени от Обикновено народно събрание, ако с тях не се нарушават балансът на властите, правовата държава и независимостта на съдебната власт.

Прочети

Публикуван е профилът (публично представяне) на съдия Нели Куцкова, която е кандидат за административен ръководител на Софийски апелативен съд. Изборът е насрочен за 30 март от ВСС. Профилът може да бъде видян на този линк в Judicialprofiles.bg.

Прочети

Основният проблем в управлението не само на Административен съд-Варна, но вероятно и на други съдилища в България, е отсъствието на доверие и уважение между ръководството на съда и съдийския състав. Със сигурност това се корени в непрозрачно организиране и субективно провеждане на конкурси за административни и заместник-административни ръководители, завършващи с немотивирани решения за назначаване, в които не се цели доказване на високи професионални и нравствени качества.

Вече стана обичайно да се пренебрегва принципът, че председателят е пръв сред равни. Неговото отношение на превъзходство и недосегаемост спрямо съдиите става все по-осезаемо и се поощрява от Висшия съдебен съвет и органите му.

Прочети

Народното събрание избра съдия Теодора Точкова за главен инспектор към Инспектората на ВСС. Съдия Точкова получи 195 гласа "ЗА", 1 "против" и 1 "въздържал се". Съдия Вера Чочкова събра само 35 гласа "ЗА", двама бяха против и 124 се въздържаха.

Прочети

В края на тази или началото на идната седмица парламентът вероятно най-после ще избере нов главен съдебен инспектор, след като двата предишни състава на Народното събрание не успяха да направят това. Двете кандидатури на съдийките Теодора Точкова и Вера Чочкова бяха издигнати в Съюза на съдиите и депутатите от правната комисия ги определиха като подходящи за ключовия пост.

В момента вървят окончателните договаряния между парламентарните групи и според източници на Mediapool подкрепата се консолидира около председателката на Административния съд в Хасково Теодора Точкова. Големите партии вече са се споразумели, а някои от по-малките вече са убедени да гласуват именно тази кандидатура, разказаха депутати.

Прочети

"Публичното назоваване на даден проблем е положително, но продължителното публично говорене за него без действия, не само че не води до решаването му, но и има негативен ефект, тъй като води до внушения, до изкривявания, които рушат авторитета на съдебната власт. А това, в крайна сметка, е изключително опасно за обществото.", каза Методи Лалов в интервю за рубриката Човекът под тогата в Judicialprofiles.bg.


Прочети


Разглежда ли БИПИ индивидуални становища и сигнали?
БИПИ не е държавна институция и няма компетенциите на такава. Дейността на института е насочена към подпомагане осъществяването на устойчива реформа и политики в сферата на съдебната власт. В тази връзка Фондацията не се ангажира с работа по конкретни казуси и сигнали.                  EEA Grants logo