Процедурата, в която участват двамата кандидати /точно толкова колкото са и овакантените места/ е натоварена с особена важност, защото е пряко обвързана и с предстоящото откриване на процедурата за избор на председател на Върховния касационен съд. ВКС остана един от малкото непревзети бастиони на независимост в съдебната власт и това повишава значението и залогът на процедурата. Политическата конюнктура в момента е променена, но пластовете не са разместени до степен на необратимост и за това не е без значение кой ще бъде избран за следващ председател на ВКС.

Инфографика на БИПИ

От години БИПИ полага усилия да създава достъпно съдържание, което да обяснява сложните процеси и процедури в съдебната власт. Основната цел на създаваните от нас инфографики е да представи обемна информация чрез графични изображения. Настоящата инфографика представя систематизирано етапите на подбор на Европейските делегирани прокурори (ЕДП), както и техния профил.

Излишно е да се припомня важността на Конституционния съд, която през годините се повишава, тъй като се увеличава и броят на субектите, които могат да го сезират. Това, което е необходимо да се припомни е, че за разлика от всички останали органи, чиито мандати са изтекли (Главен инспектор и инспектори при ИВСС, КЕВР, КЗЛД, БНБ и др.) и които продължават да изпълняват своите функции при изтекъл мандат, което Съдът на Европейския съюз е определил като „изпреварващо послушание“, това правило не важи за съдиите от Конституционния съд.

Главният прокурор Иван Гешев обяви изпреварващо в понеделник, 16 август, че искането да бъде изслушан в парламента, както и да внесе доклад за действията на прокуратурата във връзка с полицейско насилие, е нарушение на прокурорската независимост и противоречи на конституцията. Ден по-късно /17 август/ парламентът все пак гласува, при това единодушно, Гешев да внесе доклад по темата, и то със срок до петък (20 август). Днес /18 август/ той отказа и поканата на Временната комисия за подслушванията на протестиращи граждани и за образуваните дела срещу тях с председател Николай Хаджигенов. А междувременно днес получи още една покана - от току-що сформираната Постоянна правна комисия да отиде на заседанието й утре, 19 август. На тази покана Гешев предстои да отговори.

Пречетете интервю на Петя Владимирова с Теодор Славев за Дневник... 

"Работата ми в БИПИ ме свърза с обществено значими теми, като развитието на студентските правни клиники в България, въвеждането на ефективно гражданско образование в училищата и борбата с корупцията на местно и държавно ниво. Похвален е фокусът, който института поставя върху необходимостта от прозрачност и отчетност на държавните институции, които от своя страна ще допринесат за подобрено и устойчиво управление."

Следвайте ни