Инфографика БИПИ 2022

На 2-ри юли (събота), 2022 г. ще се проведе Общото събрание на прокурорите за избор на новия състав на ВСС, като това е петото от общо шест (по две за квотата на съдиите, прокурорите и следователите). Кандидатите са общо 8, като черитима от тях ще бъдат за членове на новия състав на ВСС. В изработените от нас инфографика и таблица ще намерите както основна информация за образованието и професионалното развитие на кандидатите, така и акценти по ключови теми от концепциите на всеки един от тях.

Избирателната секция в Съдебната палата на 25-26 юни 2022 г.

Подобно поведение от страна на ВСС не е изненада, и за пореден път доказва нежеланието на висшия административен орган на съдебната власт да комуникира с другите власти, като да демонстрира самодостатъчност, която в конкретния случай рефлектира върху всички магистрати.

Становище на БИПИ

Предлагаме да се обмисли още веднъж предложението в Наредбата да се включи разпоредба, която да задължава преподавателите, които провеждат семестриални изпити, да изготвят и да направят публични критериите, по които оценяват, независимо от формата на изпита – писмен, устен или друг. В тези критерии да посочат знанията и уменията, които се цели да бъдат проверени и начина, по който се оценяват те

Теодор Славев в предаването “Кой говори с Мария Черешева” по Радио Дарик

Ситуацията в политически и икономически план се изостря както на ниво ЕС, така и на ниво НАТО. Никой няма да чака България да заявява двусмислени позиции. Заедно с това, разделението в обществото позволява чуждата намеса, чрез дипломатически способи, а другият е чрез корупция по високите етажи на властта.

Биляна Гяурова-Вегертседер пред "Свободна Европа"

“Проблемът е, че знаем, че административните ръководители до голяма степен се капсулират като такива и имат различни лостове, чрез които могат да повлияят на кариерното израстване на редовите съдии. Редовите съдии са тези, които всеки ден с сблъскват с реалните проблеми на системата.”

Д-р Теодор Славев в предаването "Кой говори с Мария Черешева" по Дарил

Д-р Славев отбеляза, че до края на годината две ключови неща, заложени в Плана за възстановяване, е необходимо да бъдат приети kato закони. В противен случай България няма да получи заложените в плана средства. Тези две неща са  Антикорупционната комисия и промени, които да дадат възможност за обективно разследване на Главния прокурор.

Следвайте ни