Едно от първите неща, които направи главният прокурор, след като започна мандата си, бе да определи своите заместници. Сред посочените и по-късно назначени беше Пламена Цветанова. До деня на назначаването й – 29.01.2020 г. Пламена Цветанова е член на ВСС от Прокурорската колегия /а преди това следовател от Столична следствена служба/ и по-конкретно от парламентарната квота. През 2017 г., когато се проведе избора за нов състав на Висшия съдебен съвет, тя е предложена от парламентарната група на ДПС.

Българската държава е длъжна по силата на Договора за функциониране на Европейския съюз  да транспонира всеки приет акт на вторичното право на ЕС, какъвто е директивата. На 3.04.2014 г. е приета Директива 2014/42/ЕС на ЕП и Съвета за обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз, създаваща задължение за държавите членки да въведат законодателство, което да отразява нейните стандарти. Директивата следваше да е транспонирана от Република България до месец ноември 2016 година. Това не е направено с изричен акт на националното законодателство.

Експертни организации извършващи наблюдение върху правосъдната система, изпратиха писмо до Комисията по човешки права, правосъдие и вътрешни работи и Антикорупционната група в Европейския парламент. В писмото си юристите изброяват редица случаи на нарушаване на върховенството на правото и данни за корупция от последните месеци - аудиозаписите с министър-председателя Бойко Борисов, СМС-те между Владислав Горанов и Васил Божков, разследването на Антикорупционния фонд „Осемте джуджета“ и др. В писмото са включени и действия на прокуратурата, които според авторите са недопустима намеса в политическия живот на страната и погазване на основни принципи на правовата държава.

„Виждали сме много по-крайни форми на протест в България и в други държави. За мен блокадите дори изглеждат симпатично. Това не е ограничаване на правото на движение. Това е ограничаване на по-комфортно преминаване през центъра с автомобил. Не мисля, че барикадите ще бъдат вдигнати. Може обаче да има ескалация между двете страни”, е мнението на Славев.

Протестите са най-силното хапче срещу една опиянена и самозабравила се власт. Един от непосредствените и най-явни резултатите е, че протестът ясно построи барикадите – от коя страна застават в момента различни групи и хора е показателно. Той задължава тези, които утре ще влязат в парламента, да не извършат предателство чрез безпринципни коалиции, защото всички знаем, че властта е най-силният опиат. 

Директорът на БИПИ участва в предаването „Студио Хъ“ на телевизия „7/8“. Тя коментира писмото на 8 неправителствени организации, изпратено до европейските институции във връзка със заплахите за върховенството на правото, свободата на медиите и свързаните скандалите през изминалите дни. Според нея България се доближава до Полша и Унгария по отношение на върховенството на правото.

Следвайте ни