Искане за извънредно заседание на Съвета по прилагане на Атуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система (Стратегията) отправиха 8 членове на Съвета. Искането е изпратено до министъра на правосъдието г-жа Цачева, която е и председател на Съвета.

Повод за искането е внесеният от група народни представители миналата седмица проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. Членовете на Съвета искат и да се създаде работна група, която да се занимае с Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право".

Най-важното правомощие на Висшия съдебен съвет е да прави избори и в частност - избори на магистратите, които да заемат лидерските позиции в системата и по този начин да се определя посоката на развитие, политиките, ако щете, в съдебната власт. Така се случи, че още в началото на работата си настоящият състав на ВСС ще трябва да започне с избор, за който вече е имало прецедент в най-новата ни история. В случая става въпрос за избор на председател на Върховния административен съд.
Вижте целия коментар на Биляна Гяурова-Вегертседер...

БИПИ изразява висока оценка за подхода на администрацията на Министерски съвет при комуникиране управлението на Инициативата „Партньорство за открито управление“, възприет при междинния етап на оценка по Третия план. Считаме, че представеният доклад за първи път съдържа организирана информация, включително и с посочените отговорни лица по отделните мерки на плана, което е стъпка към подобряване отношенията между неправителствените организации и държавната администрация и води към повишаване на доверието в институциите. От друга страна, за нас остава неясен механизмът за вземане на решения по отношение на структурирането на ангажиментите и избора на мерките.

Теодор Славев в предаването "Директно" на Bulgaria on Air

Докладът изчерпа своята сила, възможности и иснтрументариум да довежда до успешни стъпки, реформи и действия. В първите три години от Механизма имаше възможност за налагане на санкции, на този етап не се предвиждат такива.“ Това каза Теодор Славев, който гостува в предаването на „Директно“ на Димитър Абрашев по телевизия Bulgaria on Air

Той припомни, че в доклада на ЕК за Румъния са посочени 4 от 12 показателя, по които съседката ни има напредък. А България, според него, е изпълнила само един - избирането на новия ВСС на принципа един магистрат - един глас. Славев смята още, че вероятно от 2019 г. ще има нова форма, под която не само България и Румъния ще бъдат проверявани.

"Бъдещ общоевропейски механизъм за върховенство на правото може да има по-негативни ефекти за България", сподели в интервю за сайта Правен свят директорът на Български институт за правни инициативи, г-жа Биляна Гяурова-Вегертседер. "Решението дали България все още да бъде обект на наблюдение по механизма, или не, е политическо. Факт е, обаче, че поредица от социологически изследвания отчитат високо доверие на българското общество към механизма", добави още тя. С цялото интервю можете да се запознаете тук:

Източник: The American Law Institute

По покана на Български институт за правни инициативи в България пристигна съдия Елизабет Стонг от Съда по несъстоятелността на Източен окръг Ню Йорк. Посещението е част от проекта „Мрежа на американските съдии за България“, изпълняван с подкрепата на фондация Америка за България. По време на посещението си съдия Стонг ще се срещне със свои колеги магистрати, омбудсмана и адвокати, с които ще обсъди въпроси в областта на несъстоятеността, медиацията и др. 

Следвайте ни