Снимка: БИПИ

"Философията на правото на запад се намира в криза. По начало философията на запад като идеология се намира в криза. Това е резултат от кризата в самите страни, от самия факт, че икономиката и цялото тамошно общество е в период на упадък..."

На 23 януари съдийската колегия на ВСС предстои да направи два важни избора за съдебната система - за председател на Окръжен съд Бургас и на Софийски окръжен съд. Съгласно нормативно предвидената възможност юридически лица действащи в обществена полза могат да задават въпроси на кандидатите. Зададените от БИПИ въпроси можете да видите на следните линкове: до съдия Темелкова (кандидат за ОС Бургас) и до съдия  Петков (кандидат за Софийски окръжен съд). 

Снимка: Дневник

Текст на Биляна Гяурова-Вегертседер:
Страхът идва от там, че реалните проблеми в страната трудно могат да бъдат замазани с фейс лифтинг на София. Страхът идва и от там, че въпреки желанието за пълно овладяване на институциите и подчинение на гражданското общество, това все още не се е получило. Невъзможността да се установи (все още) повсеместен контрол и единоначалие поражда страха. Той се подсилва и от факта, за тези шест месеца гояма част от Брюкселската отегчена бюрокрация ще идва тук на място и хвърлянето на прах в очите ще бъде много по-трудно.

Снимка: BiT

В събота Неда Грозева бе гост в предаването на BiT "Хайд Парк", където обсъди наложеното вето от Румен Радев върху Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Грозева отбеляза, че така предложеният закон не е най-необходимата мярка за борба с корупцията в България. Тя сподели, че ветото е било очакван и необходим акт от страна на президента, както и че приемането на един закон "пролет не прави". "Тъй като корупцията е система, ефективната борба също следва да бъде системна. Важно е да се направи анализ на най-застрашените сектори. В световен план това са строителство, здравеопазване, отбранителна и добивна промишленост, енергетика." Целият разговор чуйте във видеото.

Visiting Foreign Judicial Fellows Program дава възможност на чуждестранни съдии, съдебни служители и учени да правят проучвания в Центъра в сферата на правосъдието в САЩ. Федералният съдебен център получи множество кандидатури от български магистрати. Одобреният кандидат се казва Анатоли Бобоков (1984), наказателен съдия в Районен съд Бургас. Темата на неговото изследване е "The Clarity of Judicial Acts and the Communication Strategy of Judicial Authorities with the Media and Society". Пожелаваме на съдия Бобоков успешен и продуктивен престой в САЩ.

president.bg

Президентът Румен Радев върна за ново обсъждане в Народното събрание Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, като го оспорва по принцип и в неговата цялост. Аргументирайки подробно своите мотиви, президентът обобщава: "Очакванията на българското общество са за бързи и ефективни резултати в борбата с корупцията. Най-силното доказателство за успеха на усилията в борбата с корупцията ще се изразява в това престъпленията да бъдат разкривани своевременно и по отношение на извършителите да се осъществява ефективно наказателно преследване." 

Следвайте ни