Меню

Добре дошли

Добре дошли в официалния сайт на Фондация "Български институт за правни инициативи"!

Българският институт за правни инициативи (БИПИ) е независима и безпристрастна неправителствена организация, работеща за установяване върховенството на закона в България, региона на Югоизточна Европа и Черноморския регион. Институтът е учреден през 2006 година като фондация, регистрирана в обществен интерес и се финансира изключително от утвърдени международни и правителствени донорски програми.

 

Позиции и становища

БИПИ изпрати становище до Народното събрание във връзка с внесен Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от народните представители Мая Манолова, Кирил Добрев и Атанас Зафиров.Институтът приветства законодателни инициативи, стремящи се да наложат високи стандарти в изпълнението на процедури по избор на висши държавни служители, предвид и заостреното обществено внимание към парламентарнитеназначения.
Изтегли цялото становище в PDF.

Прочети

Публикуваме становище на БИПИ по т. 1 от Резюме на предложенията за изменения и допълнения на Методиката за атестиране: "Да се отмени разпоредбата на чл. 73, ал. 3 от Методиката заатестиране, съгласно която резултатите от атестирането се обявяват на интернет страницата на ВСС", публикувано на интернет страницата на ВСС. Обсъждането на резюмето ще се състои на 20.02.2015 г. на заседание на работна група към Комисията по предложенията и атестирането за подобряване и промяна на начина на атестиране. Цялото становище прочетете тук.

Прочети

Според нас най-съществените въпроси, които подлежат на оценка сега, са дали беше спазено конституционното изискване за провеждане на тайно гласуване, дали беше осигурена равнопоставеността на кандидатите, след като процедурата беше спирана, а срокът за представяне на концепция удължаван, без да има такива възможности в обявените правила, дали са убедителни и прозрачни мотивите, които определят взетото решение. Проведеното гласуване с електронната система на Висшия съдебен съвет не осигурява тайната на вота. От друга страна, дискусията, проведена от Висшия съдебен съвет непосредствено преди гласуването, няма характер на мотиви към взетото крайно решение. Изложените от отделните членове на Висшия съдебен съвет съображения и фактите, които ги подкрепят, не съответстват на резултата от гласуването.

Прочети

В писмо до Народното събрание от 28 януари 2015 г. Съюзът на юристите в България, Съюзът на съдиите, Асоциацията на българските административни съдии, Българският институт за правни инициативи, Български адвокати за правата на човека, Асоциацията за европейска интеграция и права на човека, Фондация "РискМонитор", Центърът за изследване на демокрацията, Сдружението "Център НПО-Разград", Програма за развитие на съдебната система и Програма Достъп до информация отново предлагат съдиите Точкова и Чочкова за главен съдебен инспектор.

Прочети

"Изборът на най-важния ръководител в съдебната власт е процес, на който трябва да бъде дадена максимална публичност и тежест.
С присъствието си във Висшия съдебен съвет Вие най-добре ще изпълните ролята си и на гарант на прозрачността и значимостта на процедурата.
Господин Президент, с подписването на указа за назначаване на председателя на Върховния касационен съд, Вие изпълнявате последния елемент от процедурата по избор. Ето защо, смятаме, че е изключително важно да присъствате на място и да имате възможност непосредствено да чуете кандидатите, техните концепции, аргументи и цялостно представяне."

Прочети

С настоящата декларация искаме да изразим подкрепа към Отвореното писмо на председателя на фондация "Български хелзинкски комитет" г-н Красимир Кънев, от 17 декември 2014 г., адресирано до Вас и до Главния прокурор на Република България, по повод вулгарното изказване от парламентарната трибуна на народния представител от Патриотичния фронт г-н Валери Симеонов. Категорично заявяваме, че прочетената от г-н Симеонов Декларация осъждаща престъпления, извършени от цигани представлява фрапантен пример за реторика на омразата, каквато няма място в най-представителната институция на Република България.
Призоваваме Народното събрание на Република България да не допуска изказвания от парламентарната трибуна, с които се проповядва или се подбужда към дискриминация, насилие или омраза, основани на раса, народност или етническа принадлежност.

Прочети

БИПИ в медиите

"Аз мисля, че не само финансов, но и политически, икономически и всякакъв рекет се осъществява върху съдебната власт. Видяхме през годините, че всяко едно правителство се опитва да я постави на колене и да я обязди. Особено от 2009-а година насам много ярко се виждат тези опити."

Прочети

Реформа и специална нормативна уредба за съдебните заседатели, поискаха магистрати и адвокати. Сега няма етични и професионални правила, нито ясни критерии за избора на съдебни заседатели, което пречи да се гарантира представителност на обществото.

Българският институт за правни инициативи започва пилотно проучване, което да изработи конкретни идеи за законови промени.

Прочети

Цветомир Тодоров от Инситута за правни инициативи, който организира конференция "Съдебните заседатели - активни граждани за реално участие в правосъдието" представи целите на форума в студиото на "Хоризонт до обед": Целта на нашия проект е да направим съдебните заседали работещи. Често те са фигуранти. Обществеността не е запозната с фигурата на съдебния заседател. Те работят само в наказателни дела. Реално те имат същите права като професионалния съдия. Могат да решат всички въпроси, това са непрофесионални съдии. Има парадокс в реформите в съдебната система. За всичко има противоборство, докато при съдебните заседатели са единодушни, че институтът не работи.

Прочети

В сутрешния блок на телевизия Bulgaria on Air Биляна Вегертседер коментира избора на председател на ВКС, който извършиха вчера членовете на ВСС в рамките на почти десетчасова процедура. "Бих окачествила вчерашната процедура като скандална.", коментира директорът на БИПИ.

Прочети

Биляна Гяурова-Вегертседер, директор на Институт за правни инициативи, подчерта, че в поредния доклад за правосъдието и вътрешните работи има много сериозна критика към Висшия съдебен съвет.

Единственото положително нещо, което е казано за Висшия съдебен съвет, е свързано с усилията да се създаде норма за натовареност. Всички други ключови дейност от неговата работа като дисциплинарните процедури са доста критикувани. На практика, това което докладът казва е, че ВСС не успява да приоретизира проблемите в съдебната система и това го прави безсилен да ги реши и той не иска да ги реши.

Прочети

Новини

В края на тази или началото на идната седмица парламентът вероятно най-после ще избере нов главен съдебен инспектор, след като двата предишни състава на Народното събрание не успяха да направят това. Двете кандидатури на съдийките Теодора Точкова и Вера Чочкова бяха издигнати в Съюза на съдиите и депутатите от правната комисия ги определиха като подходящи за ключовия пост.

В момента вървят окончателните договаряния между парламентарните групи и според източници на Mediapool подкрепата се консолидира около председателката на Административния съд в Хасково Теодора Точкова. Големите партии вече са се споразумели, а някои от по-малките вече са убедени да гласуват именно тази кандидатура, разказаха депутати.

Прочети

"Публичното назоваване на даден проблем е положително, но продължителното публично говорене за него без действия, не само че не води до решаването му, но и има негативен ефект, тъй като води до внушения, до изкривявания, които рушат авторитета на съдебната власт. А това, в крайна сметка, е изключително опасно за обществото.", каза Методи Лалов в интервю за рубриката Човекът под тогата в Judicialprofiles.bg.


Прочети

"Истинският съдия не е митична фигура, за да е необходимо да си го представяме. Образът на истинския съдия, този, който носи това призвание в себе си, е ясно разпознаваем в голяма част от колегите. Това са умни, честни и упорити хора, които обичат професията си, упражняват я с удоволствие и отговорност, и знаят, че обучението на съдията продължава през целия му живот."

Прочети

Посланиците на Франция, Нидерландия, Белгия, Австрия, Дания, Финландия и Великобритания излязоха с общ призив към властите в София да ускорят работата по приемане на предложенията в стратегията за съдебна реформа.

Прочети

Ивета Парпулова правораздава в Окръжен съд Пазарджик, като в периода 2008 г. - 2012 г. е негов председател. От 1980 г. досега целият й трудов стаж преминава в съдебната система. Ивета Парпулова е завършила юридическото си образование в СУ "Св. Климент Охридски" през 1978 г. Съдия Парпулова е гост в първото за 2015 г. издание на Човекът под тогата в Judicialprofiles.bg.

Прочети

Български институт за правни инициативи официално стартира своята уеб платформа за граждански мониторинг на парламентарните назначения.

Сайтът е насочен към повишаване на информираността на гражданите; прозрачността на процедурите и отговорността при назначенията на ръководителите на независимите контролни и регулаторни органи от Народното събрание.

Прочети


Разглежда ли БИПИ индивидуални становища и сигнали?
БИПИ не е държавна институция и няма компетенциите на такава. Дейността на института е насочена към подпомагане осъществяването на устойчива реформа и политики в сферата на съдебната власт. В тази връзка Фондацията не се ангажира с работа по конкретни казуси и сигнали.                  EEA Grants logo