Наскоро цитирахме Теофраст и думите му, че най-голямата загуба, която може да ни застигне, е загубата на време. Е, загубата на мотиви по повод парламентарни номинации за членове на ВСС, също е загуба.

Дали мотивите се търкалят по паветата или се радват на панорамна гледка от кубетата на близкия катедрален храм, ние няма как да знаем. Симпатичните процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на членове за съдийската и за прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от Квотата на Народното събрание са някак... Лежерно взети предвид от българските депутати в едно от най-отговорните им задължения като такива.

Народното събрание ще избере половината от състава на ВСС през есента. Този акт на парламента следва да отговаря на обществените очаквания и изискванията на гражданите към управлението на съдебната власт, а именно – прозрачност и липса на тясно-партийно мислене.  Основа за задълбочена, безпристрастна и конкурентна селекция може да бъде само и единствено политическият консенсус около необходимите качества на бъдещите членове на ВСС.  По-долу  предлагаме модел за оценка на качествата на кандидатите, който е израз на виждането ни за  администрирането на съдебната власт в държава, основана на върховенството на правото.

Снимка: Министерски съвет

Анализ на Биляна Гяурова-Вегертседер, Директор на Български институт за правни инициативи: 

В своите встъпителни думи тя изрично подчерта, че страната ни стои пред много предизвикателства що се отнася до изпълнението задачите и условията свързани с върховенството на правото. Това всъщност преповтаря една от най-често използваните фрази и в последния доклад по Механизма за сътрудничество и оценка на ЕК от началото на годината. Неполитическият превод на тази фраза означава, че страната ни не се справя дори и в задоволителна степен с една от носещите стени на европейската къща и очакванията остават високи и търсещи адекватен отговор от българска страна.

Биляна Гяурова разговаря със Силвия Великова по повод издигането на кандидатури за членове на ВСС от квотата на Народното събрание. "Това, което може да се каже до момента са 3 неща. Първото, което вече споменах, не е прозрачен процесът на номиниране. Имаше в началото един призив от страна на ГЕРБ да се представят, да се включат други юридически среди, но някак той остана без последващи действия. Тази проактивност, за която ние и други колеги говорихме, остана само в рамките на едно интервю дадено от господин Данаил Кирилов" Чуйте целия разговор в сайта на БНР

На 27 май се проведе първото Общо събрание на прокурорите, на което бяха изслушани 12-те кандидати за изборни членове на ВСС. От всички 1 505 избиратели с право на глас, 1 377 прокурори са заявили, че ще гласуват по електронен път въпреки, че електронното (дистанционно) гласуване е предвидено като изключение в закона. На 10 май БИПИ представи своите въпроси на номинираните. Ден преди първото общо събрание на прокурорите, ето кандидатите (в сиво), предоставили отговори на нашите въпроси в писмен преди събранието. В началото на изслушванията бяха отправени устно още веднъж нашите въпроси към всички кандидати. Ще публикуваме периодично и получените писмени отговори от номинираните от квотата на съдиите:

Очевидна ли е връзката между законността и това кои са членовете на върховния кадрови орган на съдебната власт? Кои са рисковете в системата за електронно гласуване, за какво е тествана и за какво не? Можете да научите от сутрешния разговор между Биляна Гяурова, журналистите Росен Босев, Галина Гиргинова и съдия Емил Дечев относно изборите за членове на ВСС в страницата на Дарик Радио.

Следвайте ни