Искане за извънредно заседание на Съвета по прилагане на Атуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система (Стратегията) отправиха 8 членове на Съвета. Искането е изпратено до министъра на правосъдието г-жа Цачева, която е и председател на Съвета.

Повод за искането е внесеният от група народни представители миналата седмица проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. Членовете на Съвета искат и да се създаде работна група, която да се занимае с Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право".

Най-важното правомощие на Висшия съдебен съвет е да прави избори и в частност - избори на магистратите, които да заемат лидерските позиции в системата и по този начин да се определя посоката на развитие, политиките, ако щете, в съдебната власт. Така се случи, че още в началото на работата си настоящият състав на ВСС ще трябва да започне с избор, за който вече е имало прецедент в най-новата ни история. В случая става въпрос за избор на председател на Върховния административен съд.
Вижте целия коментар на Биляна Гяурова-Вегертседер...

БИПИ изразява висока оценка за подхода на администрацията на Министерски съвет при комуникиране управлението на Инициативата „Партньорство за открито управление“, възприет при междинния етап на оценка по Третия план. Считаме, че представеният доклад за първи път съдържа организирана информация, включително и с посочените отговорни лица по отделните мерки на плана, което е стъпка към подобряване отношенията между неправителствените организации и държавната администрация и води към повишаване на доверието в институциите. От друга страна, за нас остава неясен механизмът за вземане на решения по отношение на структурирането на ангажиментите и избора на мерките.

По данни на Световната банка над 1 трилион щатски долара годишно се превъртат под формата на подкупи в световен мащаб. Иначе казано, глобалната цена на корупцията се равнява на повече от 5% от световния БВП. Подкупът е навярно най-популярната корупционна практика в България и света. Когато чуем думата корупция, първото нещо, което ни хрумва, е "подкуп", "рушвет", "алъш-вериш" с властта. Подкупът е като тангото, за него са нужни двама. През 2011 г. Британският институт за стандартизация разработва система за управление за борба с подкупите на национално ниво BS 10500, за да отговори на тамошните законови изисквания и интересите на бизнеса...

Тhe Federal Judicial Center (FJC) and the Bulgarian Institute for Legal Initiatives under the American Judges for Bulgaria Network Initiative supported by the America for Bulgaria Foundation, offer a 1-month judicial fellowship in the FJC, Washington DC. The successful applicant will be provided with the opportunity to research at the FJC database on a preliminary selected topic by him/her.

Биляна Гяурова-Вегертседер в интервю за предаването ,,Хайд парк" на BiT.

"Нека върнем лентата в началото. Следим развитието на процедурите по избор още от 42 НС на хората във висшия ешалон във властта. Има някакво подобрение в процедурите; в момента имаме нещо, което наподобява процедура. Голямата разлика е, че докато процедурата осигурява някаква публичност, нещо, което се преескпонира от политиците, тя не гарантира прозрачност. Това всъщност видяхме и при избора на 11 членове от парламентарната квота на Висшия съдебен съвет - няма никаква прозрачност в цялата процедура." Това каза Биляна Гяурова в интервю на Полина Паунова за BiT.

Следвайте ни