От 2011 г. БИПИ наблюдава изборите на административни ръководители в органите на съдебната власт. От тогава до сега процедурата претърпя редица промени, повечето от които са в положителна посока. В настоящото писмо искаме да обърнем внимание на важен момент от тази процедура, за който вярваме, че можете да обсъдите евентуални промени. В рамките на събеседването Вие правите преценка на кандидатите на база критерии, сред които управленска компетентност като административен ръководител, за което той/тя защитава концепция за стратегическо управление на съответния орган на съдебна власт. Концепцията има особена стойност сред другите изискуеми документи към кандидатите за лидерски постове в системата. Тя архивира управленските намерения на един кандидат за идните 5 години. Чрез нея той представя себе си, своята грамотност, аналитичност и виждания за конкретния съд или прокуратура. Прочети в PDF.

От БИПИ сме благодарни, че Комисията взе решение въпросите ни да бъдат изпратени до разработчика на системата за електронно гласуване - протокол №6/06.03.2017 г. от заседание на Комисията: "Р Е Ш И: 3.1. Препраща писмото от Български институт за правни инициативи с поставени въпроси относно системата за електронно гласуване на разработчика на системата "Абати" АД, с молба да бъдат предоставени на комисия ПКИТ отговори на поставените въпроси." Въпреки липсата на срок за предоставяне на отговори, се надяваме те да бъдат дадени достатачно рано преди провеждането на Общите събрания. Така ще се даде възможност за извършването на подобрения, ако такива са необходими. БИПИ отправи следните 5 въпроса:  

Когато говорим с оптимизъм за реформата в съдебната власт в България на първо място трябва да си дадем сметка, че тя е неизбежна. Вероятно подобно твърдение изглежда неправдоподобно в настоящия момент за мнозина, и особено за всички онези, които години наред успешно са ангажирани с нейното възпрепятстване. Това че някой все още не си дава сметка за неизбежността на промяната, не означава, че такава няма да има. Най-малкото, защото без реални промени в правосъдието, обществото ни просто няма да оцелее. Кризата в съдебната система отдавна се е вляла във всеобщата обществена криза у нас, като е катализирала трудно обратими процеси на обществена деградация и граждански нихилизъм. Прочетете целия анализ ТУК.

Следвайте ни