Въпреки че споделяме убеждението за необходимостта от допускане на анонимни сигнали и съответната законодателна уредба, намираме че съдбата на анонимните сигнали за нарушения, които безспорно съществуват към момента и ще съществуват при прилагането на закона, не може да бъде уредена с наредбата.

И в трите варианта има много неизвестни и те са свързани най-вече с това, че освен сроковете за процедурата, фиксирани в ЗСВ, други времеви рамки няма. КС не е обвързан с такива за произнасяне, ВАС също. Факторите, които биха могли да ускорят този процес, са най-вече на терена на политическия и обществения натиск. Такъв вече има от страна на експерти и професионални организации, които наблюдават процесите в съдебната власт от години.

На 02.06.2023 г. Народното събрание прие на второ четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. С него Националната следствена служба (НСС) се извежда от системата на прокуратурата и се възстановява по-ранната й позиция до 2009 г. на самостоятелен орган на съдебната власт.

Екипът на БИПИ представя анализи, посветени на публичните назначения 

Събитието е заключително по проект „Граждански мониторинг на публичните назначения – стратегически инструмент за добро управление“ се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Цевтомир Тодоров в предаването "Кой говори" по Дарик

"Всички инструменти, които се разработват от държавата, се превръщат в инструмент за задържане на властта, вместо да борят корупцията. Дебатът за корупцията се превърна в дъвка в устата на политиците."

Откриването на дискусията от ръководствата на БИПИ, ССБ, АПБ и КСБ

На 19 септември в зала „Тържествена“, Централен Военен клуб, Български институт за правни инициативи в партньорство със Съюза на съдиите в България, Асоциацията на прокурорите в България и Камарата на следователите в България организират дискусия на тема „Промените в Конституцията по отношение на съдебната власт – между възможното и необходимото“

Следвайте ни