От: Български институт за правни инициативи и Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията

Относно: Законопроект за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, приет на извънредно заседание на Министерски съвет на 7.12.2019 г.

Приетият законопроект за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс цели да въведе механизъм за разследване и други процесуални действия срещу главния прокурор и неговите заместници чрез предложената нова фигура на прокурор, завеждащ Инспектората на прокуратурата. По включените в него разпоредби могат да се отправят редица бележки и коментари.

Призоваваме министър-председателя незабавно да поиска оставката на г-н Данаил Кирилов като автор на обсъжданите законопроекти и отговорен за провеждането на съдебна реформа. Дългогодишното неизпълнение на препоръките на Венецианската комисия (ВК) относно статута на прокуратурата и структурата на Висшия съдебен съвет, както и предложенията за конкретни мерки за тяхната промяна са подробно представени в становището на ВК от м. октомври 2017 г. Независимо от припомнянето им в новото становище от декември т.г., министър-председателят отказа публично да участва в дебат за промените, необходими за осигуряването на независимост на съда и отчетност на прокуратурата. Предвид видимите опити за осуетяване на законово разрешение на тези проблеми, не сме убедени, че препоръките от последните доклади на ЕК по механизма за сътрудничество и проверка, последното становище на ВК и резолюция на Комитета на министрите са намерили своето решение.

"По силата на чл. 9, ал. 5 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и § II, т. 3 от Процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на председател на КПКОНПИ, юридически лица с нестопанска цел могат да представят становища, включващи и въпроси към издигнатите кандидати за председател на органа. Въпреки предоставената ни от закона възможност, заявяваме, че няма да се възползваме от нея." 
Вижте целия текст на отвореното писмо до Народното събрание от пет организации във връзка с процедурата по избор на председател на комисия "Антикорупция". 

На 30 ноември приключи срокът за изпращане на есета в конкурса "Правни ценности и етични измерения в технологичното развитие на XXI век." Български институт за правни инициативи благодари на всички студенти по право, които откликнаха на това предизвикателство и изпратиха своите разработки! Процесът на оценяване на есетата тепърва предстои. Разбрахме, че някои участници са имали технически трудности при изпращането на своите есета. Уважаеми участници, в случай че сте изпратили Вашето есе в указания срок (до 23:55 ч. на 30.11.2019) и не сте получили имейл за потвърждение от наша страна, моля НЕЗАБАВНО да се свържете с нас на телефон 02/980 80 84.

Източник снимка: Capital.bg

От анализ на политолога Теодор Славев: Поставянето на Иван Гешев на позицията главен прокурор и изборът на Сотир Цацаров за ръководител на КПКОНПИ много напомнят на руския модел на споделяне на властта. В България като че ли се очертава особен тип политически режим на тандемокрация. Тя не трябва да се бърка с изграждането на нова номенклатура и трудоустрояването на народните „богатства“ и „радости“ в правоприлагащите органи. Залогът е много по-голям: Цацаров да поеме Върховния касационен съд след 2022 г., а в тандем с Гешев да управлява прокуратурата –  цикълът ще е затворен.

Интервю на Биляна Гяурова-Вегертседер за в-к "Сега"

Президентът не е обвързан със срокове. Той обаче даде заявка, че ще действа спрямо правомощията предоставени му от Конституцията и че това ще бъде в „обозрим срок“. При отказа да назначи видяхме, че този обозрим срок беше около две седмици. Възможно е да се очаква подобна реакция и в момента. На теория обаче, той може да бави подписването на указа колкото иска. Случилото се в Словакия, където моделът е подобен е показателно /там президентът бави подписа си повече от 2 години и така довежда нещата до нов избор/. Трябва да е наясно обаче, че с всеки изминал ден натискът върху него ще се увеличава.  

Следвайте ни