Светът има вече опит, когато юноши под 15 години участват в граждански протести, вдъхновяват протести за климата или се борят срещу расизма и езика на омразата. Въвеждането на по-задълбочени модули по гражданско образование в ранните училищни степени ще бъде стратегически инструмент за подготовката на учениците за сериозните дискусии, свързани с все по-турбулентния свят, за да не стават те жертва на фалшивите новини, популизма и страха от другия.

Инфографиките обръщат внимание на факта, че докато поведението на политици и експерти по отношение на Ковид-19 на дискурсивно ниво често изглежда объркано и неконсистентно, то по отношение на обвързаната с него финансова политика, подобно лъкатушене не се наблюдава. Така, за добро или лошо, 2020 г. се превърна в годината на нашето голямо задлъжняване. Огромните средства и бързината, с която те се разпределят са корупционни рискове. През 2021 г. ще наблюдаваме доколко ефективно и прозрачно се инвестират публичните средства, за да достигнат до тези, които се нуждаят.

Снимка: Съвет на ЕС

Oт текст на Биляна Гяурова-Вегертседер: 

Създаването на Европейската прокуратура и фактът, че тя е подкрепена от 22 държави членки е безспорно доказателство за нуждата от обединяване на усилията и уеднаквяване на процесите, свързани с наказателното преследване за престъпления, засягащи финансовите интереси на Съюза. Основен двигател и гарант за нейния успех обаче, ще бъдат професионалистите, които ще работят както на централно, така и на местно ниво. Именно поради това, изборът на Европейски делегирани прокурори е ключов и ще бъде маркер за това дали държавата ни иска реални резултати от тази нова институция. Ако приемем, че парламентът с приетите допълнения и изменения в някаква степен се е провалил в това усилие, то върховният кадрови орган на съдебната ни власт все още има възможността да коригира дефицитите и организира наистина прозрачна и качествена процедура.

БИПИ е партньор за България по проектa "Противодействие на корупцията в Централна и Източна Европа".

Той е насочен към укрепване на капацитета на граждански организации и разследващи журналисти за идентифициране на корупция в публичния сектор и засилване на управленската отчетност с акцент върху здравеопазването. Проектът обхваща България, Румъния, Унгария и Словакия.

Oт текста на Биляна Гяурова-Вегертседер: 

Така стигаме до декември 2020 г., когато по бързата писта беше внесен и гласуван на първо четене в пленарна зала нов законопроект, чрез който отново се предлага въвеждане на фигурата на юберпрокурора, но с модификации. Алтер егото на главния прокурор вече ще се избира от пленума на ВСС и имайки същия мандат като него (7 г.) ще разполага с достатъчно време да работи единствено и само по предварителни проверки и разследвания срещу главния прокурор. Съобразно тълкувателното решение на КС произнасянията на юберпрокурора няма да са в нарушение на чл. 126, ал. 2 от КРБ.

Снимка: Юлия Лазарова, Дневник

Интервю на Теодор Славев за Дневник:

Главният прокурор продължава да се държи като популист и през цялата година води странна медийна политика. Липсват резултати в борбата с корупцията по високите етажи на властта, но макар и да е необходимо време за тях, обществото е уморено и обезверено, че този главен прокурор ще е независим. За съжаление той ясно се позиционира като политически играч и поведе открита война срещу президента, който е основният критик на управляващите, а от друга страна прокуратурата не видя нищо незаконно в изтеклите записи и снимки на премиера, както и в твърдяното от Васил Божков и отказа да образува разследване. Нямаме информация за пробив по знаковото за Гешев дело по сагата „КТБ“.

Следвайте ни