Познат най-вече като личен фалит или фалит на физическите лица, той дава втори шанс за граждани, изпаднали в невъзможност да погасяват задълженията си не по своя вина, да се върнат легално и пълноценно в стопанския живот.

С особена сила това важи за хората, които са принудени да излязат в неплатен отпуск, да напуснат работа, да бъдат съкратени или пък да не могат да осъществяват своята дейност като самонаети лица. В голямата си част това най-вероятно са хора, които имат кредити, заеми, ипотеки или друг някакъв вид финансови задължения с месечен падеж. Много вероятно е също така, в сегашната ситуация, те да изпаднат в невъзможност да изплащат своите месечни задължения.

Иван Гешев. Снимка: ПРБ

По време на изслушването на Иван Гешев на 24.10.2019 г като част от процедурата за избор на главен прокурор на Република България, от БИПИ зададохме 17 въпроса. Въпрос № 15 беше: Добре позната практика е всеки нов лидер да получава 100 дни толеранс (кредит на доверие), преди обществеността да коментира неговите действия. Кои са трите най-важни неща, които планирате за този период?​

От БИПИ направихме опит да проследим изявите, движението и акцентите в работата за първите 100 дни на г-н Гешев. В графиките може да се видят резултатите от този опит.  

Текст на Теодор Славев

Поведението на депутатите, при избора на хора в регулаторите, е част от причините за ниското доверие към институциите. Зависимостта, която се създава чрез самия акт на избор, е сигнал към гражданите, че институциите са овладени и че техните права и интереси зависят от милостта на силните на деня. Европейската съдебна практика описва състояние на изпреварващо послушание (anticipatory obedience) – това е поведение на вземащите решения от името на независими органи, което се ориентира спрямо волята на тези, които трябва да регулират. Такова послушание се осигурява именно чрез държане в неведение на висшите държавни служители за техния мандат – дали и кога той ще бъде предсрочно прекратен или пък оставен неограничено във времето, какъвто е случаят с Комисията за защита на личните данни. Единствено гражданският натиск е този, който може да принуди депутатите да следват правилата. В противен случай ни очаква още от същото – пробойни в големите обществени системи и задълбочаващи се кризи. Докато почтените професионалисти не заемат местата на спуснатите политически назначения в регулаторите, на политическите пешки, то ние ще се намираме в състояние на овладяна държава, която работи в интереса на малка по численост група от хора.

Интервю на Силвия Великова с Биляна Гяурова в предаването „12+3“

Директорът на БИПИ коментира и още първите 100 дни от мандата на новия главен прокурор: "Публичност, публичност и пак публичност. Това са трите думи, с които могат да бъдат определени първите 100 дни от работата на главния прокурор". 

По думите на Гяурова главният прокурор се е разходил по целия спектър на социалния, икономическия, политическия и културния живот:

Същевременно недоволството сред хората расте, разликата в доходите става все по-видима и като резултат от това, агресията и насилието стават все по-сериозен проблем и обхващат всички прослойки на обществото. Най-вероятно всеки си задава въпроса – защо и какво ни докара до това незавидно състояние?

Отговорът е едновременно прост и не толкова. Простата формулировка е – липсата или за да не сме съвсем песимистични, много ниското ниво на върховенство на правото у нас.

Победителят, Станислав Запрянов, Н.Пр. Беа тен Тъшер и Биляна Гяурова-Вегертседер

На 26 февруари, 2020 г. Н. Пр. Беа тен Тъшер, посланик на Кралство Нидерландия в България, награди победителите в конкурса за студентско есе, съвместна инициатива на посолството и БИПИ за втора поредна година.

Темата тази година беше: ,,Правни ценности и етични измерения в технологичното развитие на XXI век." Вижте есетата на финалистите...

Следвайте ни