„Ситуацията на властване, както и самото упражняване на власт изпълват властващия със самочувствие за собствената му възбуждаща значимост”. След като спечели време и раздразни професионалната аудитория, на 31 юли Министерство на правосъдието обяви своя кроеж на нов „антикорупционен закон”. Законопроектът за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество е публикуван за обществено обсъждане в strategy.bg, а срокът за предоставяне на становища изтича на 30 август. След като отпрати в небитието два предходни законопроекта (не че бяха съвършени, те просто не получиха шанс) властта даде живот на трети. По неин образ и подобие: крупен антикорупционен мегаполис, който да се вижда отдалеч.

Спазвайки установената "традиция" или по-скоро здравословен граждански навик, БИПИ отправи своите въпроси и към 18-те номинирани за членове на ВСС от квотата на Народното събрание. 11 от членовете на ВСС се избират от парламентарната квота с мнозинство 2/3 от народните представители. Oще на 1 юни БИПИ призова депутатите за прозрачност в процеса на номиниране: "призоваваме Ви да не разчитате на имена подхвърлени в неформална обстановка, а да проверите активно дадените предложения и сами да търсите кандидати, които да бъдат не само добри професионалисти, но и личности с почтеност и мисъл за съдбата на съдебната система и хората заети в нея." Някои от питанията вече бяха зададени на всички кандидати от професионалната квота: Можете ли да дадете ясен пример за приложима и ефективна антикорупционна мярка в съдебната власт? Какво е мнението Ви за това бюджетът на съдебната власт да се изготвя на принципа на програмното бюджетиране? Всички въпроси са достъпни тук

На 12 юли 2017 г. в София се проведе дискусията "Ролята на Висшия съдебен съвет за независимостта на съдебната власт", организирана от Български институт за правни инициативи. В дискусията бяха поканени да вземат участие номинираните за членове на ВСС от квотата на Народното събрание, избраните за членове на новия ВСС от професионалната квота, членове на настоящия състав на Съвета, представители на съсловни организации, НПО, магистрати и международни делегати. Видео от дискусията можете да видите тук, както и на ...

Биляна Гяурова-Вегертседер за Bloomberg България

"Мотивите, с които депутатите излязоха, са смехотворни. Те твърдят, че така ще се гарантира по-висока независимост на съдебната власт, което не е вярно. С оглед да бъде по-добре изпълнена Оперативна програма "Добро управление", което е европейското финансиране, беше решено да бъдат отделени средства директно за професионалните организации."

Според Директора на БИПИ Народното събрание бърза, за да гарантира кариерните бонуси на настоящите членове на ВСС. Със Закона за изменение и допълнение на Закона на съдебната власт ще бъде забранен Съюза на юристите в България, организация с над 100 годишна история. Тя припомни, че Националният институт на правосъдието е създаден като неправителствена организация с чуждестранно финансиране. 

"Хората, избрани от професионалната квота на ВСС, дават надежда, че най-малко ще има обективен и аргументиран диалог в следващия състав на ВСС, който да бъде изчистен от махленското и обидно ниво, до което беше сведена дискусията в сегашния."

Това каза директорът на Българския институт за правни инициативи, Биляна Гяурова-Вегертседер, в интервю със Силвия Великова за предаването "Преди всички" на Българското национално радио.

Тя коментира и дискусията, която се организира днес, с избрани от професионалната квота и номинирани от Народното събрание за членове на ВСС, експерти, неправителствени организации: "Гражданският сектор не е злонамерен, ние не хапем, имаме реални въпроси". 

Наскоро стана известно, че Светла Петкова, един от най-фамозните членове в сегашния състав на Висшия съдебен съвет (ВСС) с изтичащ мандат, е била одобрена за съдебен заседател в Софийския градски съд. Новината не е скандална, а по-скоро любопитна. Решението на Петкова да стане заседател е оригинален прецедент в българската съдебна история – едва ли има друг случай, в който върховен съдия да става съдебен заседател. ...този случай за пореден път поставя въпроса за реалния смисъл и роля на съдебните заседатели в българското правораздаване.

Следвайте ни